За контакти с нас:
Кремена Димитрова
телефон: 0897 342755
гр. Бургас, ул. Александър Стамболийски №34